Cổng tự động Biệt thự nhà vườn tại 54 Tây Hồ

sonha-cong-tu-dong-biet-thu-nha-vuon-54-tay-ho-01.jpg
sonha-cong-tu-dong-biet-thu-nha-vuon-54-tay-ho-02.jpg
sonha-cong-tu-dong-biet-thu-nha-vuon-54-tay-ho-03.jpg
sonha-cong-tu-dong-biet-thu-nha-vuon-54-tay-ho-04.jpg
sonha-cong-tu-dong-biet-thu-nha-vuon-54-tay-ho-05.jpg
sonha-cong-tu-dong-biet-thu-nha-vuon-54-tay-ho-07.jpg
sonha-cong-tu-dong-biet-thu-nha-vuon-54-tay-ho-08.jpg
sonha-cong-tu-dong-biet-thu-nha-vuon-54-tay-ho-09.jpg
sonha-cong-tu-dong-biet-thu-nha-vuon-54-tay-ho-10.jpg
sonha-cong-tu-dong-biet-thu-nha-vuon-54-tay-ho-06.jpg

Biệt thự nhà vườn tại 54 Tây Hồ
♦ Địa chỉ dự án: 54 Tây Hồ, Q. Tây Hồ, Hà Nội 
♦ Sản phẩm lắp đặt: 01 bộ cổng tự động thủy lực BFT model GIUNO ULTRA BT A20 
♦ Thời gian lắp đặt: 6.2020

Tổng đài tư vấn 24/7:0936456008

Hotline Bảo Hành 24/7:0934546008

Download catalogues Download catalogues
to-top