Cửa tự động NABCO tại AEON MALL MEANCHEY CAMBODIA

sonha-AEON-MALL-MEANCHEY-CAMBODIA-1.jpg
sonha-AEON-MALL-MEANCHEY-CAMBODIA-2.jpg
sonha-AEON-MALL-MEANCHEY-CAMBODIA-3.jpg
sonha-AEON-MALL-MEANCHEY-CAMBODIA-4.jpg
sonha-AEON-MALL-MEANCHEY-CAMBODIA-5.jpg
sonha-AEON-MALL-MEANCHEY-CAMBODIA-6.jpg
sonha-AEON-MALL-MEANCHEY-CAMBODIA-7.jpg
sonha-AEON-MALL-MEANCHEY-CAMBODIA-8.jpg
sonha-AEON-MALL-MEANCHEY-CAMBODIA-9.jpg
sonha-AEON-MALL-MEANCHEY-CAMBODIA-10.jpg
sonha-AEON-MALL-MEANCHEY-CAMBODIA-11.jpg
sonha-AEON-MALL-MEANCHEY-CAMBODIA-12.jpg
sonha-AEON-MALL-MEANCHEY-CAMBODIA-13.jpg

AEON MALL MEANCHEY CAMBODIA

► Địa chỉ dự án: Khan Mean Chey, Phnom Penh, Cambodia

► Sản phẩm lắp đặt: Cửa trượt tự động NATRUS V150SL - F (EOS)

►Thông tin về dự án: Aeon Mall Mean Chey là tòa nhà trung tâm mua sắm nằm ở Meanchey, Phnom Penh, Campuchia. Đây là trung tâm thương mại AEON MALL lớn nhất tại Campuchia, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/12/2022.

Tổng đài tư vấn 24/7:0936456008

Hotline Bảo Hành 24/7:0934546008

Download catalogues Download catalogues
to-top