Barie tự động Cục đăng kiểm Việt Nam

sonha-barie-tu-dong-cuc-dang-kiem-viet-nam-01.jpg
sonha-barie-tu-dong-cuc-dang-kiem-viet-nam-02.jpg
sonha-barie-tu-dong-cuc-dang-kiem-viet-nam-04.jpg
sonha-barie-tu-dong-cuc-dang-kiem-viet-nam-011.jpg
sonha-barie-tu-dong-cuc-dang-kiem-viet-nam-013.jpg
sonha-barie-tu-dong-cuc-dang-kiem-viet-nam-017.jpg
sonha-barie-tu-dong-cuc-dang-kiem-viet-nam-03.jpg
sonha-barie-tu-dong-cuc-dang-kiem-viet-nam-05.jpg
sonha-barie-tu-dong-cuc-dang-kiem-viet-nam-06.jpg
sonha-barie-tu-dong-cuc-dang-kiem-viet-nam-07.jpg
sonha-barie-tu-dong-cuc-dang-kiem-viet-nam-08.jpg
sonha-barie-tu-dong-cuc-dang-kiem-viet-nam-09.jpg
sonha-barie-tu-dong-cuc-dang-kiem-viet-nam-010.jpg
sonha-barie-tu-dong-cuc-dang-kiem-viet-nam-012.jpg
sonha-barie-tu-dong-cuc-dang-kiem-viet-nam-014.jpg
sonha-barie-tu-dong-cuc-dang-kiem-viet-nam-015.jpg
sonha-barie-tu-dong-cuc-dang-kiem-viet-nam-016.jpg

Cục đăng kiểm Việt Nam
♦ Địa chỉ dự án: 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
♦ Sản phẩm lắp đặt: 02 bộ Barrier Bft Giotto 30SU 
♦ Thời gian lắp đặt: 6.2020

Tổng đài tư vấn 24/7:0936456008

Hotline Bảo Hành 24/7:0934546008

Download catalogues Download catalogues
to-top