Cửa bệnh viện NABCO tại Bệnh Viện VINMEC

sonha-cua-benh-vien-vinmec-minh-khai-ha-noi-01.jpg
sonha-cua-benh-vien-vinmec-minh-khai-ha-noi-02.jpg
sonha-cua-benh-vien-vinmec-minh-khai-ha-noi-03.jpg
sonha-cua-benh-vien-vinmec-minh-khai-ha-noi-04.jpg
sonha-cua-benh-vien-vinmec-minh-khai-ha-noi-05.jpg
sonha-cua-benh-vien-vinmec-minh-khai-ha-noi-06.jpg
sonha-cua-benh-vien-vinmec-minh-khai-ha-noi-07.jpg
sonha-cua-benh-vien-vinmec-minh-khai-ha-noi-08.jpg
sonha-cua-benh-vien-vinmec-minh-khai-ha-noi-09.jpg
sonha-cua-tu-dong-benh-vien-vinmec-minh-khai-hn-01.jpg
sonha-cua-tu-dong-benh-vien-vinmec-minh-khai-hn-02.jpg
sonha-cua-tu-dong-benh-vien-vinmec-minh-khai-hn-03.jpg
sonha-cua-tu-dong-benh-vien-vinmec-minh-khai-hn-04.jpg
sonha-cua-tu-dong-benh-vien-vinmec-minh-khai-hn-05.jpg
sonha-cua-tu-dong-benh-vien-vinmec-minh-khai-hn-06.jpg
sonha-cua-tu-dong-benh-vien-vinmec-minh-khai-hn-07.jpg
sonha-cua-tu-dong-benh-vien-vinmec-minh-khai-hn-08.jpg

Toàn bộ hệ thống cửa khoa hồi sức tích cực của Vinmec sử dụng cửa tự động Swico nhập khẩu từ Hàn Quốc

 

Dự án cửa bệnh viện tự động đã thi công

Tổng đài tư vấn 24/7:0936456008

Hotline Bảo Hành 24/7:0934546008

Download catalogues Download catalogues
to-top