Cửa bệnh viện tại Bệnh Viện Nam Học

sonha-7-bo-cua-tu-dong-swico-benh-vien-nam-hoc-01.jpg
sonha-7-bo-cua-tu-dong-swico-benh-vien-nam-hoc-02.jpg
sonha-7-bo-cua-tu-dong-swico-benh-vien-nam-hoc-03.jpg
sonha-7-bo-cua-tu-dong-swico-benh-vien-nam-hoc-04.jpg
sonha-7-bo-cua-tu-dong-swico-benh-vien-nam-hoc-05.jpg
sonha-7-bo-cua-tu-dong-swico-benh-vien-nam-hoc-06.jpg
sonha-7-bo-cua-tu-dong-swico-benh-vien-nam-hoc-07.jpg

Công ty cổ phần tự động Sơn Hà cung cấp, lắp đặt và bàn giao hệ thống cửa bệnh viện cho Bệnh Viện Nam Học

Tổng đài tư vấn 24/7:0936456008

Hotline Bảo Hành 24/7: 0934546008

Download catalogues
to-top