Cửa phòng điều trị tích cực tại Bệnh viện Đại học Y

cửa phòng điều trị tích cực tại Bệnh viện Đại học Y 01.jpg
cửa phòng điều trị tích cực tại Bệnh viện Đại học Y 02.jpg
cửa phòng điều trị tích cực tại Bệnh viện Đại học Y 03.jpg
cửa phòng điều trị tích cực tại Bệnh viện Đại học Y 04.jpg
cửa phòng điều trị tích cực tại Bệnh viện Đại học Y 05.jpg
cửa phòng điều trị tích cực tại Bệnh viện Đại học Y 06.jpg
cửa phòng điều trị tích cực tại Bệnh viện Đại học Y 07.jpg

 Kiểm tra 03 bộ cửa phòng điều trị tích cực tại Bệnh viện Đại học Y sau 1 năm đưa vào sử dụng

Tổng đài tư vấn 24/7:0936456008

Hotline Bảo Hành 24/7:0934546008

Download catalogues Download catalogues
to-top