Hospital

Posted: 05/12/2013

Typical Customers

  1. Government agencies - Government agencies
  2. Office building
  3. Airport
  4. Hospital
  5. Hotel - Shopping Center - Supermarket - Showroom
  6. Factory - Industrial area
  7. Banks - Credit institutions
  8. Villa - Private house

KHỐI CƠ QUAN CHÍNH PHỦ - CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

BỆNH VIỆN

STT
Tên công trình
Thiết bị lắp đặt
1
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – Hà Nội
Cửa bệnh viện NABCO
2
Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội
Cửa bệnh viện NABCO
3
Bênh viện Bạch Mai – Hà Nội
Cửa bệnh viện SWICO
4
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Cửa bệnh viện NABCO
5
Bệnh viện Y học cổ truyền TW – Hà Nội
Cửa bệnh viện NABCO
6
Bệnh viện 354 – Hà Nội
Cửa bệnh viện NABCO
7
Bệnh viện Tim Hà Nội
Cửa bệnh viện NABCO
8
Bệnh viện nhi TW – Hà Nội
Cửa bệnh viện NABCO
9
Bệnh viện Việt Pháp – Hà Nội
Cửa bệnh viện SWICO
10
Bệnh viện mắt quốc tế Nhật Bản – Hà Nội
Cửa bệnh viện NABCO
11
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Time City – Hà Nội
Cửa bệnh viện NABCO
12
Bệnh viện Bộ giao thông vận tải – Hà Nội
Cửa bệnh viện SWICO
13
Bệnh viện Lao phổi TW – Hà Nội
Cửa bệnh viện SWICO
14
Bệnh viện nam học Tâm Anh – Hà Nội
Cửa bệnh viện SWICO
15
Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Bắc Hà – Hà Nội
Cửa bệnh viện SWICO
16
Bệnh viện quốc tế Green Hải Phòng
Cửa bệnh viện NABCO
17
Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh
Cửa bệnh viện NABCO
18
Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa – Thái Bình
Cửa bệnh viện NABCO
19
Bệnh viện Phụ sản Thái Bình
Cửa bệnh viện SWICO
20
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang
Cửa bệnh viện SWICO
21
Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang
Cửa bệnh viện NABCO
22
Bệnh viện Đại học y Hải Dương
Cửa bệnh viện SWICO
23
Bệnh viện đa khoa Hưng Hà – Hưng Yên
Cửa bệnh viện NABCO
24
Bệnh viện Sản nhi Lào Cai
Cửa bệnh viện NABCO
25
Bệnh viện đa khoa Yên Bái
Cửa bệnh viện SWICO
26
Bệnh viện đại học y Vinh – Nghệ An
Cửa bệnh viện SWICO
27
Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cuba Quảng Bình
Cửa bệnh viện SWICO
28
Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng
Cửa bệnh viện NABCO
29
Bệnh viện Đa khóa Quốc tế Vinmec Phú Quốc
Cửa bệnh viện SWICO
30
Bệnh viện Đa khóa Quốc tế Vinmec Nha Trang
Cửa bệnh viện NABCO
31
Bệnh Viện Tim Đông Đô – Hà Nội
Cửa bệnh viện NABCO
32
Bệnh viện An Việt – Hà Nội
Cửa bệnh viện SWICO
33
Bệnh viện mắt Hà Nội 2
Cửa bệnh viện SWICO
34
Bệnh viện đa khoa Hoài Đức – Hà Nội
Cửa bệnh viện SWICO
35
Bệnh viện đa khoa Hồng Đức – Hải Phòng
Cửa bệnh viện SWICO
36
Bệnh viện đa khoa Đông Triều – Quảng Ninh
Cửa bệnh viện NABCO
37
Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư – Thái Bình
Cửa bệnh viện SWICO
38
Bệnh viện Đa khoa quận Hải Châu – Đà Nẵng
Cửa bệnh viện NABCO

 

Telephone Operator 24/7:+84913226008

..........IOS APP
to-top